• April 22, 2024

“ไทยเวียตเจ็ท” เปิดเส้นทางใหม่ “เชียงใหม่-โอซากา” เริ่มบิน 16 ก.พ.นี้

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดเผยว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ท พร้อมให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เส้นทาง เชียงใหม่-โอซากา โดยจะเริ่มให้บริการเที่ยวบิน…

Read More