• April 25, 2024

เดินหน้า เพิ่มสลากดิจิทัล งวดหน้าเป็น 15 ล้านใบงวดหน้า ย้ำช่วยชาวบ้านซื้อหวยใบ 80 ได้จริง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจำหน่ายสลากดิจิทัล ในงวดถัดไป หรืองวด 1 พ.ย. นี้ จะมีการเพิ่มสลากฯ จาก 13.9 ล้านใบ เป็น 15 ล้านใบ พร้อมกับตั้งเป้ามีสลากดิจิทัลจำหน่ายไม่เกิน 20 ล้านใบ ภายในสิ้นปีนี้  เพื่อต้องการให้ผู้ซื้อมีเวลาเลือกซื้อสลากฯ ไ…

Read More