• April 26, 2024

ส่องค่าครองชีพไทย อยู่อันดับที่เท่าไรของโลก และอาเซียน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดทำดัชนีค่าครองชีพทั่วโลก ของเว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพโลกที่มีชื่อเสียง Numbeo ช่วงต้นปี 67 ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เสื้อผ้าและรองเท้า กีฬาและสันทนาการ และค่าสาธารณูปโภค พบว่…

Read More