• May 31, 2024

Hà Nội dự tính chi gần 1.300 tỷ đồng để giữ mức học phí như năm Covid-19

Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024 công bố ngày 25/3.

Theo đó, dự thảo đề xuất mức thu học phí từ năm học 2023-2024 giữ nguyên như năm học 2021-2022, đồng thời áp dụng chung một mức thu học cho cả hai loại hình cơ sở giáo dục gồm đơn vị chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Riêng loại hình cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao không áp dụng mức thu này.From: web game casino

Người học được chia thành hai nhóm và ba vùng kinh tế – xã hội tương ứng với các mức thu khác nhau.

Nhóm 1 là lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo không bao gồm trẻ 5 tuổi, học sinh THPT, học sinh giáo dục thường xuyên cấp THPT. Mức học phí áp dụng với nhóm 1 tại ba địa bàn thành thị, nông thôn và miền núi lần lượt là: 217.000 đồng/tháng, 95.000 đồng/tháng và 24.000 đồng/tháng.

Nhóm 2 là trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, học sinh THCS, học sinh giáo dục thường xuyên cấp THCS. Mức học phí áp dụng với nhóm 2 tại ba địa bàn thành thị, nông thôn, miền núi lần lượt là: 155.000 đồng/tháng, 75.000 đồng/tháng, 19.000 đồng/tháng.

Trên thực tế, học sinh tiểu học được miễn học phí. Mức thu nêu trong đề xuất được dùng làm căn cứ để các cơ sở giáo dục thực hiện chế độ hỗ trợ với đối tượng chính sách.

Đối với hình thức học trực tuyến, mức thu bằng 75% học phí học trực tiếp.

Trường hợp học sinh vừa học trực tuyến vừa học trực tiếp trong 1 tháng, số buổi học theo hình thức nào đạt 14 ngày trở lên thì học phí của tháng sẽ thu theo hình thức đó.

Tổng thời gian thu học phí trong 1 năm học không được vượt quá 9 tháng theo quy định.

Năm học 2023-2024, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Tổng số thu học phí theo mức đề xuất mới đạt xấp xỉ 1.511 tỷ đồng, giảm khoảng 1.279 tỷ đồng so với mức thu học phí được quy định trong Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND.

“Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các trường khi điều chỉnh học phí, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo tương ứng khoảng 1.279 tỷ đồng”, tờ trình của UBND thành phố Hà Nội nêu.

Trước Hà Nội, nhiều địa phương phải điều chỉnh khung học phí đã thông qua năm ngoái sau khi Chính phủ ra Nghị định 97/2023/NĐ-CP quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên bằng mức thu học phí năm học 2021-2022.

Riêng đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ xây dựng mức học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí trình UBND để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.