• April 1, 2024

BDMS ปันผล 0.35 บาท ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น ดันกำไรไตรมาสสองโต 15%

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 3,063 ล้านบาท เติบโต 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 24,372 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ปรับเพิ่มขึ้น

ด้านกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 5,510 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

และอัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ 22.6% ลดลงจาก 23.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อรวม 6 เดือนแรกของปี 66 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 6,533 ล้านบาท เติบโต 7% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 65

ทั้งนี้ในไตรมาส 2 บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 23,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น 22% และผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้น 7% ส่วนอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 65% ลดลงจาก 69% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

BDMS ผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง ดันกำไรไตรมาส 1/66 แตะ 3,470 ล้านบาท โต 1%

BA ไตรมาส 2 กำไรพุ่ง 179% ที่ 669.7 ล้านบาท รายได้ธุรกิจการบิน-สนามบินเติบโต

ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายสินค้า อยู่ที่941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้อื่น อยู่ที่ 291 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 20,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายพนักงงาน บุคลากรสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ๆ

สำหรับ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 138,662 ล้านบาท ลดลง 2% จากสิ้นปี 65 และมีหนี้สินรวม 43,610 ล้านบาท ลดลง 9% จากสิ้นปี 65 ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด เท่ากับ 10,442 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้นกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่13 ก.ย. 66(ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ก.ยคำพูดจาก อันดับ1 เว็บสล็อตตรง. 66) และจ่ายปันผลวันที่ 29 ก.ย. 66

ล่าสุดหุ้น BDMS ณ วันที่ 30ส.ค. 66 ราคาอยู่ที่ระดับ 28.50 บาทต่อหุ้น โดยปรับลดลงราว 3.6% ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา

นอกจากนี้ BDMS ระบุว่า โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือแห่งที่ 58 ได้เปิดบริการเฟสแรกแล้ว เมื่อเดือน มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนเตียง 59 เตียง จากโครงสร้างทั้งหมด 180 เตียง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ให้บริการระดับตติยภูมิ เช่น อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาชีวเวชศาสตร์ ศัลยกรรมประสาท รังสีแพทย์ และศัลยกรรมกระดูก เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566