• April 23, 2024

เอกชนผิดหวังแรง ประชาชนควักจ่ายค่าไฟงวดใหม่แพงกว่าเดิม ทั้งที่ต้นทุนลดทุกตัว

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวัง ที่กกพ. พิจารณาค่าเอฟที ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย ซึ่งกลับไม่ได้ช่วยครัวเรือนเลย โดยครัวเรือนจ่ายแพงขึ้นอีก 5 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งๆ ที่ค่าไฟรอบนี้ ทิศทางพลังงานของโลกได้ลดลงตามความเป็นจริง จึงสมควรปรับสมมติฐานราคา ให้เป็นบวกกับผู้บริโภคมากขึ้น โดยงวดดังกล่าวที่ลดลง เป็นจากปัจจัยภายนอกทั้งค่าเงิน และราคาพลังงานโลก แต่ในเชิงโครงสร้างยังไม่ได้รับการแก้ไขและหาทางเลือกอื่น คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งกรรมการ 3 ฝ่าย (กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กกพ. และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)) ตามที่หารือเมื่อปลายเดือนมกราคม รัฐยังคงปล่อยให้การแก้ไขเป็นภายใต้กลไกเดิมคือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  มีมติให้ลดราคาลงมาและใช้ราคาเดียวทั้งครัวเรือนและธุรกิจ ส่วน กกพ. ก็ใช้สมมุติฐานค่าพลังงานที่ Conservative ในการทำค่าไฟฟ้า งวดนี้ อีกทั้งการที่ยังมุ่งคืนหนี้ กฟผ. แบบเร่งรัดเกินไป ทั้งๆ ที่เป็นภาวะช่วงราคาพลังงานขาลง ควรมีทางออกเรื่องหนี้ กฟผคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ให้ดีกว่านี้” นายอิศเรศ กล่าว