• April 26, 2024

สูงกว่าที่คาด! หยุดยาว 3 วัน ประชาชนนั่ง “รถไฟ-รถไฟฟ้า” 2.8 ล้านคน

เมื่อวันที่ 7 พ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคลที่ผ่านมา 3 วันคือ วันที่ 4-6 พ.ค. 66 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 2,819,057 คน/เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 33,505 คน/เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการ 1.20% ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 185,472 คน/เที่ยว แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 81,028 คน/เที่ยว และเชิงสังคม 104,444 คน/เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 93,883 คน/เที่ยว และขาเข้า 91,589 คน/เที่ยว

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 71,525 คน-เที่ยว (ขาออก 36,190 คน-เที่ยว และขาเข้า 35,335 คน/เที่ยว) รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 46,003 คน-เที่ยว (ขาออก 22,831 คน/เที่ยว และขาเข้า 23,172 คน/เที่ยว) สายเหนือ 32,037 คน/เที่ยว (ขาออก 16,540 คน/เที่ยว ขาเข้า 15,497 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 23,332 คน/เที่ยว (ขาออก 11,794 คน/เที่ยว ขาเข้า 11,538 คน/เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 12,575 คน/เที่ยว (ขาออก 6,528 คน/เที่ยว ขาเข้า 6,047 คน/เที่ยว)

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า ส่วนระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,633,585 คน/เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 143,451 คน/เที่ยว สายสีแดง 40,414 คน/เที่ยว สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 80,477 คน/เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 728,002 คน/เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,641,241 คน/เที่ยว

นายพิเชฐ กล่าวด้วยว่า ขรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้ประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยฯ โดย รฟท. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ประจำ 10 จุดตัดทางผ่านเสมอระดับที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ 3 วัน รวม 733 คน ไม่พบผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับแอลกฮอล์ รวมทั้งประสานสุนัข k-9 มาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล.