• March 22, 2024

“ประยุทธ์” ลั่น “ไม่ควรมั้ง” ปมยืดโหวตนายกฯ ไปอีก 10 เดือน

วันที่ 25 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบนายกฯ เพื่อนำเสนอผลงานหัตถศิลป์ไทย และประชาสัมพันธ์งาน “Crafts Bangkok 2023”โดยระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้า มายังตึกบัญชาการ 1 สถานที่ประชุม ครม.

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า วันนี้การประชุม ครม.จะมีการเสนอวันหยุดเพิ่มเติมเข้าพิจารณาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า เดี๋ยวรอฟังดูก่อน

เมื่อถามต่อว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอยืดเวลาการเลือกนายกรัฐมนตรี ออกไปอีก 10 เดือน​ เพื่อรอให้หมดวาระของ สว. โดยในช่วงแรก พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว

ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถามย้ำว่า​ มองอย่างไรกับเรื่องนี้เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประเทศ​รวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน พล.อ.ประยุทธ์​ ตอบสั้น ๆ เพียงว่า​ ไม่ควรละมั้ง

สำหรับวาระการประชุม ครม. ที่น่าสนใจ สัปดาห์นี้ ประกอบด้วย

-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

-กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยการขยายความร่วมมือในสาขาเฉพาะ

-สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

-สำหรับวาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคลัง รายงานผลงานการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) รวมถึงรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

“วันนอร์” รอหารือวิป 3 ฝ่ายเลื่อนโหวตนายก รอบ 3

"ชลน่าน" เผย เลื่อนประชุมโหวตนายกฯ 27 ก.ค.นี้ โยนประธานสภาฯ พิจารณา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชะลอโหวตนายกรอบ 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ 168 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้มีเพียงคนเดียวที่ลาประชุม​ คือ พล.อ.ประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ รองนายก​รัฐมนตรี​

อย่างไรก็ตามต้องจับตาท่าทีทางการเมืองของซีกรัฐบาลเดิม เนื่องจากวันนี้ 8 พรรคร่วม เตรียมจัดตั้งรัฐบาลนัดหารือ หลังมีการหารือหาทางออกประเทศกับพรรคพวกรัฐบาลเดิมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่วนวารุครม.ที่น่าสนใจวันนี้ มีดังนี้

-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี2566 เพิ่มเติม โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

-กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยการขยายความร่วมมือในสาขาเฉพาะ

-สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

-สำหรับวาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคลัง รายงานผลงานการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) รวมถึงรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ 168 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการ ป.ป.ชคำพูดจาก เว็บสล็อต ดีที่สุดในไทย. รายงานข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น