• April 25, 2024

“ทางหลวง” เปิดผลงานเกินครึ่งสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคายตะวันออก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองหนองคาย(ด้านตะวันออก)งบประมาณ 2,893,839,000บาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

ตอน 1 ระหว่าง กม.502+000-507+750 บนทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ระยะทางรวม 5.750 กม. พื้นที่ จ.หนองคาย งบประมาณ 1,544,634,300 บาท เริ่มต้นสัญญา 29 ส.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 13 ส.ค.66 ใช้เวลา 1,080 วัน โดยมี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

ปัจจุบันสำนักก่อสร้างสะพานอยู่ระหว่างดำเนินการมีความคืบหน้า 46.764% จากแผนงาน 55.062% ช้ากว่าแผน 8.298% โดยจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

สำหรับตอน 2 และ ตอน 3สำนักก่อสร้างทางที่ 2เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ช่วง กม.ที่ 0+000-16+127.164 ระยะทางรวม 16.127 กม. พื้นที่ อ.เมืองหนองคาย งบประมาณรวม 1,349,204,700บาท รายละเอียดดังนี้

ตอน 2ช่วง กม.ที่ 0+000ถนนมิตรภาพ จนถึง ช่วง กม.11+600ระยะทาง 11.6 กม. พื้นที่ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย งบประมาณ 670,968,400บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 58%จากแผนงาน 60%ช้ากว่าแผน 2%อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีเกาะกลางแบบเกาะร่อง ผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต งานสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง จุดกลับรถ 4 แห่ง ระบบระบายน้ำ และงานไฟฟ้าแสงสว่างคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับตอน 2 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ย.65 ระยะเวลา 840 วัน โดยมี บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทางจำกัด เป็นผู้รับจ้างทั้งนี้มีการขยายสัญญาใหม่ออกไปอีก 308 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 20 ก.ย.66ทำให้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเป็น 1,148 วัน การขยายสัญญาครั้งนี้เนื่องจากติดเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ อย่างไรก็ตามจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

ตอน 3 ช่วง กม.ที่ 11+600 พื้นที่ ต.วัดธาตุ บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร) ช่วง กม.16+127.164 พื้นที่ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย ระยะทาง 4.527 กม. งบประมาณ 678,236,300 บาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ปัจจุบันมีความคืบหน้า 60% จากแผนงาน 55% เร็วกว่าแผน 5%กำลังดำเนินงานถนน ลงหินคลุก รองพื้นทาง เมื่อแล้วเสร็จจะปูผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร และไฟแสงสว่าง ขณะเดียวกันดำเนินการก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับควบคู่ด้วย นอกจากนี้รอรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าในพื้นที่ เมื่อย้ายเสร็จผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

รูปแบบโครงการจะสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีเกาะกลางแบบเกาะร่อง ผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต สะพานทางแยกต่างระดับความยาวกว่า 1,016เมตรเชื่อมต่อกับ ทล.212 สายหนองคาย-อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร และก่อสร้างจุดกลับรถ 4 แห่ง

สำหรับตอน 3 เริ่มต้นสัญญา 24 ก.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.66 ระยะเวลา 1,020 วัน โดยมี บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัดขณะนี้ได้มีการขยายสัญญาใหม่ออกไปอีก 216 วัน โดยสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 11 ธ.ค.66 และทำให้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเป็น 1,236วัน การขยายสัญญาครั้งนี้เนื่องจากติดเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ อย่างไรก็ตามจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย สนับสนุนการเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(หนองคาย-เวียงจันทน์)ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ในแผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์

ช่วยแก้ปัญหาจราจร ลดความแออัดปริมาณจราจรในพื้นที่อ.เมืองหนองคาย แยกรถที่ไม่ต้องการเข้าพื้นที่ในเมืองออกมาได้ โดยเฉพาะรถที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขนส่งสินค้า รวมทั้งลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เกิดการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.หนองคาย บึงกาฬ และ อุดรธานี และ สปป.ลาว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย