• April 22, 2024

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” แจงกรณีหนุ่มทดสอบความเร็วรถ

น.ส.อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือDMTผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)ได้ลงนามในหนังสือชี้แจงเรื่องกรณีโลกโซเชียลวิจารณ์หนุ่มทดสอบความเร็วรถบนทางยกระดับดอนเมืองว่าคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

จากกรณีสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปการทดสอบความเร็วของรถของผู้ใช้บริการท่านหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ บนสายทางยกระดับอุตราภิมุข ฝั่งขาออก ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการ ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เป็นผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษา ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถานคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน รวมถึงได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการภายใต้กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก กำหนดให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการอำนวยความสะดวก เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสถานที่เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ใช้ทางที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามกฎจราจร ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน.